Revista Psihologie nr. 1-2, 2017

(vezi revista cu IBN)

Cuprins

Stela Pîslari. EMPATIA ŞI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE LA PREADOLESCENŢI

Inga Platon. DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI SOCIALE ÎN PERIOADA FORMĂRII PERSONALITĂŢII ÎN ADOLESCENŢA TIMPURIE

Елена Сергеевна ДАНИЛОВА, Ирина Петровна ВАСИЛИОГЛО. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СКАЗОК Г. Х. АНДЕРСЕНА НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХРИСТИАНСКОГО АСПЕКТА В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ Г.ОДЕССЫ)

Lucia Chitoroga. PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII PERCEPTIVE A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE A LIMBAJULUI SCRIS

Victoria Plămădeală. CARACTERISTICILE PSIHOMETRICE ALE SCALEI DIFERENŢIALE DE MĂSURARE A SINGURĂTĂŢII N. SCHMIDT, V. SERMAT ŞI ALE TESTULUI S. KORCEAGHINA

Otilia Stamatin. REPREZENTAREA SOCIALĂ A PEDEPSEI FIZICE ÎN RÂNDUL PĂRINŢILOR ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE

Natalia Burdun. EMOTIONAL OVERSTRAIN AS A FACTOR IN THE FORMATION OF MALADAPTATION AT STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE

Борис МИХАЙЛОВ, Максим ВОДКА, Татьяна АЛИЕВА, Инна ВАШКИТЕ. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ И АНИМАЛОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Valeriy Semionovici PIDKORYTOV, Natalia Аnatolievna BAIBARAK. PREDICTORS FORMATION OF SOCIAL MALADJUSTMENT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA WITH CONCOMITANT SOMATIC-NEUROLOGICAL DISORDERS

Росина Петровна ШЕВЧЕНКО. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В СТРУКТУРЕ СОСТОЯНИЯ БОЕВОГО СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ

Viața științifică

(vezi revista cu IBN)

 

Acces deschis