Open Access

POLITICA DE ACCES DESCHIS

PSIHOLOGIE, Revista ştiinţifico – practică este o revistă științifică, supusă unui proces de dublă recenzare, peer-revizuite, cu acces deschis, in mod liber accesibilă on-line. cu acces online gratuit. Conform definiției pentru „Acces deschis” din Inițiativa Accesul Deschis de la Budapesta, utilizatorii au dreptul de a „citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta sau crea link” la textele integrale ale articolelor.

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) autorii acordă permisiunea editorului pentru a publica articolul și să identifice în sine ca editorul original, permite utilizatorilor să copieze, să distribuie și să transmită articolul, să adapteze articolul și să facă uz comercial și non-comercial al articolului. Autorii acorda, de asemenea, dreptul de a folosi articolul în mod liber.

PRINCIPIILE ETICE

Respectarea principiilor etice presupune eliminarea plagiatului şi a fraudei în cercetarea ştiinţifică, în acest sens urmărindu-se ca articolul să nu fie o copie a unei lucrări/unor lucrări anterioare şi dacă au fost utilizate unele idei sau cuvinte fără a preciza sursa sau cu citarea greşită a sursei. Autorii trebuie să se asigure că acestea au scris opere cu totul originale, iar în cazul în care autorii au folosit lucrarea și / sau cuvintele altora, că acest lucru a fost citat sau citat în mod corespunzător. Plagiatul îmbracă multe forme, de la “passing off” de hârtie altuia ca hârtie a autorului, la copierea sau parafrazând părți substanțiale din hârtie celuilalt (fără atribuire), pentru a pretinde rezultatele cercetărilor efectuate de alții. Plagiatul sub toate formele sale constituie un comportament de publicare lipsit de etică și este inacceptabilă.

Un autor nu ar trebui, în general, să publice manuscrise care descriu în esență, aceeași cercetare in mai mult de o revistă sau publicație primară. Plasarea aceluiaşi articol la mai mult de o revistă constituie, în același timp un comportament de publicare lipsit de etică și este inacceptabilă. În general, un autor nu trebuie să prezinte spre examinare într-o altă revistă un document publicat anterior. Publicarea unor tipuri de articole (de exemplu, traduceri) în mai mult de un jurnal este uneori justificată, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Autorii trebuie să reflecte aceleași date și interpretarea documentului primar. Referința primară trebuie să fie citate în publicația secundară.


OPEN ACCESS POLICY

PSYCHOLOGY the scientific-practical journal is a scientific journal undergone a double-review, peer-reviewed, Open Access, freely accessible online, with free online access. According to the definition of “the Open Access” of the Budapest Open Access Initiative, the users have the right to “read, download, copy, print, distribute, search, or create links” to the full text of articles.

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENSE

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.